Psychische aandoeningen

Wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog?

Wanneer moet je naar een psycholoog en wanneer naar een psychiater?

Antwoorden: Psychische aandoeningen

Avatar

Het hele verschil ligt in hoe ver ze zijn gegaan met de studie.
Een psychiater mag medicijnen voorschrijven, een psycholoog niet.

Peace, Pukenga
Pukenga | 16-01-2010 01:09

Avatar

Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts en niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geÔnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersen-processen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater geneeskunde heeft gestudeerd en vooral is gespecialiseerd in mentale stoornissen en het gedrag wat daaruit voort vloeit; hij zal problemen meer vanuit een medische hoek benaderen. Een psycholoog heeft de bevoegdheid om het gedrag van de mens te analyseren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiŽle psychologie), en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica, gedragsanalyse).
03-05-2010 02:22

Avatar

Zoals hierboven staat (en ook op wikipedia), plus:

Een psychiater is gespecialiseerd in de psychopathologie (psychische ziekten) en heeft als job daarvan de diagnose te stellen, en te genezen in zoverre dat mogelijk is. Hij kan daarvoor ook geneesmiddellen voorschrijven. Iemand die bij een psychiater gaat is eerder een patiŽnt omdat vooral (alleen) de psychiater beslist over de behandeling van de persoon. Je kan vb. door een (huis)dokter of het gerecht doorgestuurd worden naar een psychiater.

Een psycholoog bestudeerd alle menselijke (en soms ook dierlijke) gedragingen, zowel normaal als abnormaal, maar kan ook hulp/steun verlenen aan een cliŽnt (die heeft inspraak in wat er gebeurt en zicht op zijn eigen probleem).
Een klinisch psycholoog heeft evenmin bevoegdheid om geneesmiddelen voor te schrijven, maar is wel gespecialiseerd in de psychopathologie (deze leunt dus wat dichter tegen de psychiater aan).
Iemand die bij en psycholoog gaat doet dat meestal op eigen initiatief of op advies van iemand anders.

Om zichzelf psycholoog te mogen noemen heeft men in BelgiŽ een universiteitsdiploma psychologie nodig (min. 5 jaar), een psychiater heeft daarbij nog de studie om arts te worden.

Groetjes
Kepela | 02-08-2010 13:11Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Psychische aandoeningen