Lekkende batterijen gezondheid

Hoe gevaarlijk zijn lekkende batterijen voor de gezondheid?

Maakte net een oude melkopschuimer open en de batterijen bleken helemaal lek te zijn. He spul kwam op mijn handen. Hoe gevaarlijk is dit?
Ik heb de troep meteen weggegooid en van mijn handen af gewassen.

Antwoorden: Lekkende batterijen gezondheid

Avatar

Batterijen, en dan vooral accu's en oplaadbare batterijen, kunnen zware metalen (cadmium, lood en kwik) bevatten. Zware metalen zijn giftig en breken niet af in het milieu. Gezien de mogelijke aanwezigheid van zware metalen behoren alle batterijen tot het chemisch afval. In éénmalige, niet-oplaadbare batterijen zitten tegenwoordig geen zware metalen meer. In een deel van de oplaadbare batterijen (Nikkel-cadmium) wel. Toch zijn oplaadbare batterijen, die tot zo'n duizend keer opgeladen kunnen worden, beter voor het milieu. Het gebruik van oplaadbare batterijen bespaart veel grondstoffen en energie voor fabrikage en afvalverwerking.

Oplaadbare batterijen die worden ingebouwd in bijvoorbeeld mobiele telefoons of laptops bevatten tegenwoordig geen zware metalen meer. Batterijen bevatten waardevolle stoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt, zoals zink, ijzer (staal), nikkel, mangaan en kleine hoeveelheden kobalt. Door gescheiden inzameling van oude batterijen worden deze stoffen teruggewonnen en opnieuw gebruikt.
DeFret | 29-05-2007 19:00 0.0

Avatar

CADMIUM
Cadmium is een van de weinige elementen die totaal geen functie hebben voor levende organismen. Zelfs in zeer lage concentraties zijn metallisch cadmium en cadmiumverbindingen uiterst giftig doordat ze zich opeenhopen in organismen en ecosystemen. Geïnhaleerde cadmiumdampen kunnen grote schade aanrichten met fatale gevolgen in de nieren en luchtwegen. Via orale toediening kan cadmium schade aanrichten in de lever en nieren. Van veel cadmiumverbindingen is bekend of wordt anders sterk vermoed dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Cadmiumvergiftiging kan leiden tot de itai-itaiziekte, dat uit het Japans vertaald kan worden als "pijn-pijn"-ziekte.

Uitgestoten cadmium komt, in tegenstelling tot sommige andere zware metalen als lood, in onze voedselketen terecht doordat het opgenomen wordt door planten. De cadmium wordt opgeslagen in de lever en nier van dieren die deze planten eten. Ook is een directe inname mogelijk; in bladgroenten als sla en spinazie komen snel hoge concentraties cadmium voor. Putwater uit vervuilde gebieden bevat cadmium, en verder zijn sommige stofdeeltjes cadmiumrijk, en deze kunnen door inslikken of inademen opgenomen worden in het lichaam.

Lage blootstelling aan cadmium geeft geen onmiddellijke gezondheidsproblemen, maar schaadt de gezondheid op lange termijn; het verstoort de werking van de nieren, en maakt de beenderen minder sterk (osteoporose en botbreuken). Uit een recent (2006) en grootschalig onderzoek in de Noorderkempen is gebleken dat er een verband is tussen het inademen van grote hoeveelheden cadmium en het voorkomen van longkanker. Het wordt door de IARC dan ook ingedeeld als een "kankerverwekkend voor de mens"

LOOD
Langdurige blootstelling aan lood en loodverbindingen kan hersenbeschadigingen veroorzaken en tot bijvoorbeeld dementie leiden. Om die reden is het niet meer toegestaan lood te gebruiken voor waterleidingen.

KWIK
Kwikverbindingen zijn vrijwel zonder uitzondering erg giftig. Vroeger werd kalomel (of calomel) wel in de geneeskunde gebruikt. Metallisch kwik heeft bij kamertemperatuur een hoge dampdruk (=dampspanning). Daardoor kan een concentratie van enkele malen de MAC-waarde worden bereikt in een afgesloten ruimte. Metallisch kwik wordt bij ingestie doorgaans niet goed opgenomen, maar de damp die bij inademen in de longen komt wordt voor 80% geabsorbeerd en is erg giftig. Kwik kan ernstige schade aanrichten in de hersenen en het zenuwstelsel, de lever en de nieren. Het is wel mogelijk dat ingestie bijvoorbeeld van grotere hoeveelheden fijn verdeeld kwik, ook een grotere opname kan veroorzaken in bepaalde gevallen.

Metallisch kwik kan in het lichaam worden geoxideerd en worden omgezet in de gevaarlijker geioniseerde vorm.

Bij herhaaldelijke blootstelling kan kwik zich ophopen in het lichaam.

Druppeltjes kwik die vrijkomen bij bijvoorbeeld het breken van een thermometer, zijn lastig te verzamelen omdat ze alle kanten opspringen. Met een speciale kwiktang is het wel mogelijk de bolletjes op te pakken en te verzamelen. Het "lepelgedeelte" van de tang bestaat uit twee kwartronden, die zich onder het bolletje kwik samensluiten, zoals twee handen die water opscheppen.
Als men de kwikbolletjes bedekt onder een laagje zwavelpoeder, zal het kwik reageren tot kwiksulfide, dat makkelijk hanteerbaar is. Bijkomend voordeel daarvan is dat het kwik niet meer verdampt.

In veel TL-buizen en spaarlampen zit ook kwikdamp, daarom is het van extra belang dat de buizen niet breken en de damp dus niet vrij kan komen in huis of kantoor. Een lamp waar kwikdamp in zit moet als chemisch afval worden verwerkt.
DeFret | 29-05-2007 22:04 0.0

Avatar

Ja dat kan zo zijn, maar in hoeverre is het nu schadelijk voor je gezondheid?
Truus35 | 29-05-2007 20:46

Avatar

Ik heb de inhoud van de batterijen op mijn lippen en tong gekregen(door de elec tandenborstel) dit was echt maar een heel minnie druppeltje t brand wel op mijn lippen maar heb meteen gespuugd en mijn lippen en toch goed onder de kraan gespoeld... hoe gevaarlijk is dit?
27-02-2008 19:58

Avatar

Ik heb het op men handen gekrengen en heb het meteeen afgewasse
26-07-2008 20:33

Avatar

Cadmium op je huid is niet zo heel erg, want je huid dient als een beschermlaag. Het is alleen heel erg giftig als je het binnenkrijgt in de vorm van zouten, vloeistof, stof(poeder) en als gasvormig.
14-06-2009 11:37

Avatar

Mijn hond heeft een batterij kapot gekauwd, en nu?!
Dierenarts of niet?
20-04-2010 15:31

Avatar

Dierenarts zou ik zeggen
06-05-2010 22:54

Avatar

Hoi, ik heb thuis enkele lekkende batterijen in een boterhamzakje bewaard gehad en ik weet niet precies wat het is. Het waren alemaal van die witte spikkeltjes op de batterijen en op de glasplaat van m'n salontafeltje ligt dat spul er nog, en het is een soort wit kristalachtig spul. Weet iemand wat dit spul uit de batterij voor een stof is en of het giftig is?

bvd,

Patrick.
04-08-2010 02:29

Avatar

Waarom wordt hier twee keer hetzelfde 'antwoord' gegeven over cadmium, lood en kwik terwijl die niet eens in een niet-oplaadbare batterij zitten? Wat heeft dit met de vraag te maken?
Er wordt gevraagd hoe gevaarlijk batterij-vloeistof is, niet hoe gevaarlijk deze metalen zijn. Dan kun je het antwoord wel herhalen maar heeft de vraagsteller nog steeds geen antwoord.

Ik weet het antwoord ook niet zeker, maar tegenwoordig zit er volgens mij in een batterij koolstof en ijzer of zink. Dit is niet zo gevaarlijk als zware metalen. Er zit ook een sterk zuur in, dat moet je wel gelijk afwassen. Daarom brand het ook op je lip.

Ik denk dat je bij de fabrikant moet navragen wat er precies inzit.

Ik heb inmiddels wel geleerd dat wanneer batterijen ergens lang inzitten, je erop bedacht moet zijn dat ze lekken. Dit heb ik al vaak meegemaakt. Misschien kun je ze beter elk jaar vervangen of ze nu leeg zijn of niet.
16-08-2010 11:08

Avatar

Ik had ergens gelezen dat het zwavelzuur dat erin zit gevaarlijk is, maar ikzelf weet dat niet zeker.
24-02-2011 11:13

Avatar

Ik hoorde daarnet een tikkend geluid, nadat ik had gezocht waar het vandaan kwam; kwam ik tot de conclusie dat het mijn afstandsbediening voor de tv was. Maar dit was het ook niet; maar wel de batterijen die erin zaten. Eén van de batterijen tikte namelijk, betekent dit dat een baterij lekt/lek is?
03-08-2011 17:00

Avatar

Ik heb ook net de vloeistof van een lekkende batterij in m'n mond gehaden op mn handen gehad...en nu??
Heb mn mond gespoeld en mijn handen gewassen, maar toch??
10-12-2011 14:03

Avatar

In een lokaal waren stinkende batterijen, wij hebben daar in gezeten. is dit erg schadelijk?
08-01-2014 09:13

Avatar

Zwafel zuur is niet echt gezond kan ik zeggen
12-10-2014 23:36

Avatar

Ja. Heel goed mogelijk! Ik had ook een tikkend geluid bij lopende batterijen
16-09-2015 07:56Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Lekkende batterijen gezondheid